Desert locust workshop
2021-10-21
Desert locust workshop

به گزارش روابط عمومی سازمان حفظ نباتات، در راستای اجرای تفاهم نامه فی مابین سازمان حفظ نباتات و دفتر تمایندگی فائو در ایران، جلسه ای با محوریت هماهنگی انجام بخش عملی کارگاه آکوزشی کارشناسان ملخ صحرایی در جنوب کشور با حضور نمایندگانی از دفتر مرکز امور بین الملل و نمایندگان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به عنوان مجریان طرح و مدیریت مبارزه با آفات همگانی و عمومی در محل سازمان حفظ نباتات کشور برگزار شد.

در جلسه فوق مقرر شد ظرف مدت زمان کوتاهی مقدمات امضای تفاهم نامه فی مابین دفتر فائو و موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع فراهم شده و طبق جدول کاری ارائه شده در قرارداد فوق بلافاصله اجرایی شود.